سفارش تبلیغ
صبا ویژن

ژیمناستیک

نتایج بیش از اندازه کافی نشان می دهد که سطح قدرت عضلانی نسبی تنها تعیین کننده عملکرد یک عنصر قدرت ،
 مانند ضربدر آهن روی حلقه های ثابت نیست. 
سایت شرط بندی با واریز مستقیم
سطح قدرت عضلانی نسبی در ژیمناست ها به میزان کمی (به اهمیت نرسید) 
به شاخص خلاصه مقاومت استاتیک عضلات درگیر در اجرای این عنصر ژیمناستیک مربوط می شود. نتایج همچنین اهمیت تأثیر 
ویژه مقاومت استاتیکی برای توانایی های قدرت ژیمناست ها را برای انجام تعدادی از عناصر مهم و مورد نیاز ژیمناستیک برجسته می کند